Digitalisaatio keksittiin Suomessa 2015?

huhti 14, 2016

Digitalisaatio-käsitettä on Suomessa käytetty aktiivisesti viimeiset pari vuotta. Tämän voi todeta myös tutkimalla, kuinka paljon ”digitalisaatio” -sanalla on tehty hakuja. Näyttää, että termi löi itsensä läpi Suomessa vuoden 2015 syyskuussa. Silloin mm. julkaistiin Digitalisaatio – yritysjohdon käsikirja ja hallituksen kärkihankkeet, joissa digitalisaatio on keskeisenä osana.

Jotkut ovat jo kyllästyneet koko termiin. Toiset ovat sanoneet, ettei koko termiä tarvita. Kieli kuitenkin kuvastaa sitä, mitä ihmisten mielissä ja keskusteluissa liikkuu. Digitalisaatio-termille on vielä paikkansa, koska sillä viitataan digitaalisuuden mahdollistamiin strategian ja toimintamallien uudistuksiin. Tällä saralla olemme vielä aika alkutekijöisssään. Koska digitalisaatio-termin käyttö sitten loppuu? 2020 – vai, tuleeko silloin uusi digitalisaatio-murros?