PALTAn tutkimus Digitalisaatiosta

huhti 14, 2016

Palvelualojen PALTAn tuoreessa tutkimuksessa tuli esille suora yhteys digitalisoitumisen, kansainvälistymisen ja kasvun välillä. Palveluyritysten voimakkaimmista kasvajista lähes kaikki eli 96%, ovat digitalisaation hyödyntäjiä tai suunnannäyttäjiä. Niistä palveluyrityksistä, jotka kasvavat, on 70 % määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen yhdeksi tai merkittävimmäksi strategiseksi tavoitteekseen.

Tutkimukseen haastateltiin 1140 palveluyrityksen johtajaa.

Linkki Paltan tutkimukseen.